Dags för Förbundsrundan – nu samlas aktuell info om förbunden

04.04.2023 kl. 07:45
NYHET. Hur ser det ut på förbundsfältet i Svenskfinland? Vad är aktuellt och vilka utmaningar är gemensamma? Snart landar medlemsenkäten Förbundsrundan 2023 i våra medlemsförbunds e-postlådor.

Under åren 2015–2016 genomförde Förbundsarenan en Besöksrunda och samlade in information om samtliga medlemsorganisationer. En del av resultaten presenterades i Förbundsbarometern 2017. I början av år 2021 genomförde vi en uppföljning genom en enkät och resultaten publicerades i Förbundsbarometern 2021. Läs rapporterna här.

Förra gången svarade 90 procent av våra medlemsorganisationer och nu hoppas vi att alla svarar. 

Svaren från förbunden har använts till mycket och nu är det dags igen – inom kort landar enkäten hos alla våra medlemsförbund. Syftet är att kartläggar medlemmarnas verksamhet och behov och informationen som kommer fram i enkäten används som stöd för Förbundsarnena fortsatta utvecklingsarbete och för att ge synlighet för förbudnens verksamhet och civilsamhällets betydelse.

– Förra gången svarade 90 procent av våra medlemsorganisationer och nu hoppas vi att alla svarar. Förbundsarenan har använt svaren bland annat som grund för den nya strategin och för att kunna svara på frågor om våra medlemmar. Ur medlemsorganisationernas perspektiv kanske det mest konkreta är att på basen av svaren har Förbundsarenans verksamhet utvecklats för att ännu bättre stöda medlemsförbunden, säger verksamhetsledare Mari Pennanen.

På basen av svaren har Förbundsarenans verksamhet utvecklats för att ännu bättre stöda medlemsförbunden.

Tidigare resultat

Teman som kom fram i kartläggningarna har lyfts upp bland annat genom nätverksverksamheten. Ett annat exempel är att förbunden tillsammans har gjort ett riksdagsvalsprogram eftersom många ansåg att Förbundsarenan kunde stöda förbunden i deras påverkansarbete på olika sätt. Ett konkret resultat efter Förbundsrundan 2021 är projektet Finansieringskällor för förbunden.

– Kartläggningen visade att det fanns en stor oro kring förbundens ekonomi på sikt. Förbundsarenan har tagit lyra på den bollen och startat ett projekt som kan stöda de förbund som vill jobba kring sina finansieringskällor. Nu ser vi fram emot uppdaterad information om förbundsfältet, säger Mari Pennanen.

Förbundsrundan-enkäten skickas till alla medlemsförbund inom kort och en rapport planeras att ges ut i augusti.

86216_t.jpg

Förbundsrundan ger en bra bild av förbundsfältet

Medlemsenkäten Förbundsrundan har avslutats och svaren kommer nu att analyseras. Notera den 30 augusti i kalendern för då ges rapporten Förbundsbarometern ut. Läs mera »
04.05.2023 kl. 13:37
86215_t.jpg

Bidra till Nordiska ministerrådets visionsarbete

Finlandssvenska förbund och centralorganisationer bjuds in att delta i en diskussion kring det nordiska samarbetet. Vilka aspekter är viktiga för din organisation och dig? Delta på en digital plattform. Läs mera »
04.05.2023 kl. 13:21
86195_t.jpg

Järjestöhopping – nyfiken på hur andra organisationer jobbar?

Vill du knyta kontakter över språkgränserna och bredda ditt nätverk? Är du nyfiken på hur arbetet inom en finsk civilsamhällesorganisation ser ut? Förbundsarenan lanserar Järjestöhopping för att ge anställda inom finlandssvenska förbund möjligheten att bekanta sig med arbetet och kollegor inom finska organisationer, och vice versa.Läs mera »
03.05.2023 kl. 14:44
86168_t.jpg

Var snäll mot dig själv!

BLOGG. Hur ska man ta vara på det egna välmåendet och undvika att hamna i en stressfylld situation? Malin Ström på Svenska folkskolans vänner delar med sig av sina lärdomar från en kurs i stresshantering som hon deltog i via Förbundsarenans Erasmus+-mobilitetsprojekt. Läs mera »
28.04.2023 kl. 13:10
86142_t.jpg

Jubileum – mer än bara kostnader?

ARTIKEL. Då ett jubileum närmar sig för en organisation handlar mycket om planering. Men vad innebär detta i praktiken? När ska planeringsarbetet för ett jubileum börja och kan ett jubileum faktiskt också generera inkomster?Läs mera »
26.04.2023 kl. 11:31
86002_t.jpg

Tre nya medlemmar i Förbundsarenan

NYHET. Förbundsarenans vårmöte har antagit tre nya medlemmar. Förbundsarenan har nu 67 medlemsorganisationer och är en aktiv arena för samverkan. Läs mera »
18.04.2023 kl. 15:29
85931_t.jpg

Årets förbund 2023: FDUV påverkar genom dialog och samarbete

NYHET. FDUV:s aktiva intressebevakning kulminerade då vårdreformen trädde i kraft och den nya lagen om funktionshinderservice godkändes av riksdagen. Det långsiktiga och målmedvetna påverkansarbetet, som är en förebild för andra organisationer, har burit frukt och ger FDUV titeln Årets förbund. Läs mera »
18.04.2023 kl. 13:00
85930_t.jpg

När kapitalet kommer

BLOGG. Att som organisation få en oväntad penninggåva kan vara både överraskande och överväldigande. När väl gåvan kommit så är det dags att fundera på följande steg, vad göra med pengarna? Läs mera »
13.04.2023 kl. 13:46
85853_t.jpg

Förbundsarenan med i nordiska civilsamhällesnätverket

NYHET. Förbundsarenan har blivit medlem i det nordiska civilsamhällesnätverket Nordic Civ. Genom nätverket kan de finlandssvenska förbunden bidra till Nordiska ministerrådets hållbarhetsarbete och också skapa nya nordiska kontakter.Läs mera »
04.04.2023 kl. 08:20