Fem lärdomar jag tog med mig från Sicilien

03.04.2023 kl. 11:53
BLOGG. Vad lär man sig på kurs i teambuilding? Andrea Södergård på Röda Korset Åbolands distrikt listar fem saker hon tog med sig från Erasmus+-kursen i Italien.
Text: Andrea Södergård
Foto: Julia Hemgård
 

Som en av 18 personer fick jag chansen att delta i Förbundsarenans Erasmus+-mobilitetsprojekt. I månadsskiftet februari-mars deltog jag i en fortbildning kring teamarbete i Italien. Här är fem lärdomar från min vecka i Palermo, Sicilien.

Arkitekturen och kyrkorna

På grund av dess placering mitt i Medelhavet mellan Afrika och Europa har ön alltid varit ett rikt handelscenter. Exotisk arkitektur blandas med pampig europeisk stil. Genom historien har rika köpmän försökt överträffa varandra genom att bygga nya kyrkor pampigare än den andra. På måndagen fick vi en guidad rundtur i staden där vi besökte flera av kyrkorna och de viktigaste skådeplatserna för Siciliens historia, som Quattro Cantti, det massiva fikonträdet där de första maffiaskjutningarna skedde, terrasser och fontäner. Fyra timmar och 10 000 steg senare hade vi en ganska klar bild av hela staden.

Olikheter ger nya perspektiv

Bulgarien, Belgien, Nederländerna och Finland. Deltagarna var från olika europeiska länder och hade en bred erfarenhet från olika yrken. Bland deltagarna fanns erfarenheter från grundskoleutbildningen, universitetsutbildningen, fria bildningen, förbund och organisationer och just de olika infallsvinklarna på lärande, gruppdynamik och grupparbete gav djup till diskussionerna. Att kunna dela med sig av olika erfarenheter, praktisk och teoretisk kunskap gjorde att vi under fyra dagar tillsammans kunde kartlägga olika aspekter av teamarbete.

Kursen var uppbyggd kring socialpedagogiska metoder, där vi som grupp tillsammans skulle kartlägga och lära oss av varandra. Hade man kommit med förväntningar att sitta i skolbänken, plugga teorier och skriva arbeten, blev man besviken. 

Med nya metoder i bagaget

Inklusion, motivation, trygga rum, nya förmågor, verktyg och aktiviteter. Det här var några av de saker vi som grupp ville ta med oss från fortbildningen. Kursen var uppbyggd kring socialpedagogiska metoder, där vi som grupp tillsammans skulle kartlägga och lära oss av varandra. Hade man kommit med förväntningar att sitta i skolbänken, plugga teorier och skriva arbeten, blev man besviken. Kom man till kursen med öppet sinne för nya metoder, nya upplevelser och nya infallsvinklar gav kursen så mycket. Eftersom jag i mitt jobb med att coacha frivilliga ofta använder mig av olika övningar var det otroligt lärorikt att delta och uppleva dem från ett deltagarperspektiv.

Vi borde tala mer om interkultur

Under den sista dagen på kursen fick vi besöka Moltivolti där man jobbar med interkulturella workshops och träningar för dem som jobbar inom sociala och undervisningssektorn för att lära oss om kulturer, värderingar för deltagarna med olika bakgrund. Under besöket fick vi höra mer om arbetet på Moltivolti. Vi behöver inte längre tala om mångkultur, det är ett faktum. Nu behöver vi fundera hur vi ska skapa ett interkulturellt samhälle, där olika kulturer inte bara lever sida vid sida, utan integreras i varandra.

Teamanda frodas inte genom snabba beslut och effektiva möten där man så snabbt som möjligt vill komma igenom föredragningslistan. Ibland är det inte viktigt vilket beslutet blir, utan diskussionen som leder fram till beslutet.

Ett bra teambygge kräver tid och energi

En bra teamanda kan inte byggas på distans. För att skapa ett starkt team behöver vi sätta tid och energi på att bygga den tillsammans. Det handlar om att skapa en känsla av att höra till, bli accepterad och att de erfarenhet och kunskaper man kommer med till bordet värderas. I föreningsvardagens brådska kan det lätt vara så att gemenskapen glöms bort. Teamanda frodas inte genom snabba beslut och effektiva möten där man så snabbt som möjligt vill komma igenom föredragningslistan. Ibland är det inte viktigt vilket beslutet blir, utan diskussionen som leder fram till beslutet.

Andrea Södergård är samordnare för kommunikation och frivilligverksamhet på Röda Korset Åbolands distrikt.

86216_t.jpg

Förbundsrundan ger en bra bild av förbundsfältet

Medlemsenkäten Förbundsrundan har avslutats och svaren kommer nu att analyseras. Notera den 30 augusti i kalendern för då ges rapporten Förbundsbarometern ut. Läs mera »
04.05.2023 kl. 13:37
86215_t.jpg

Bidra till Nordiska ministerrådets visionsarbete

Finlandssvenska förbund och centralorganisationer bjuds in att delta i en diskussion kring det nordiska samarbetet. Vilka aspekter är viktiga för din organisation och dig? Delta på en digital plattform. Läs mera »
04.05.2023 kl. 13:21
86195_t.jpg

Järjestöhopping – nyfiken på hur andra organisationer jobbar?

Vill du knyta kontakter över språkgränserna och bredda ditt nätverk? Är du nyfiken på hur arbetet inom en finsk civilsamhällesorganisation ser ut? Förbundsarenan lanserar Järjestöhopping för att ge anställda inom finlandssvenska förbund möjligheten att bekanta sig med arbetet och kollegor inom finska organisationer, och vice versa.Läs mera »
03.05.2023 kl. 14:44
86168_t.jpg

Var snäll mot dig själv!

BLOGG. Hur ska man ta vara på det egna välmåendet och undvika att hamna i en stressfylld situation? Malin Ström på Svenska folkskolans vänner delar med sig av sina lärdomar från en kurs i stresshantering som hon deltog i via Förbundsarenans Erasmus+-mobilitetsprojekt. Läs mera »
28.04.2023 kl. 13:10
86142_t.jpg

Jubileum – mer än bara kostnader?

ARTIKEL. Då ett jubileum närmar sig för en organisation handlar mycket om planering. Men vad innebär detta i praktiken? När ska planeringsarbetet för ett jubileum börja och kan ett jubileum faktiskt också generera inkomster?Läs mera »
26.04.2023 kl. 11:31
86002_t.jpg

Tre nya medlemmar i Förbundsarenan

NYHET. Förbundsarenans vårmöte har antagit tre nya medlemmar. Förbundsarenan har nu 67 medlemsorganisationer och är en aktiv arena för samverkan. Läs mera »
18.04.2023 kl. 15:29
85931_t.jpg

Årets förbund 2023: FDUV påverkar genom dialog och samarbete

NYHET. FDUV:s aktiva intressebevakning kulminerade då vårdreformen trädde i kraft och den nya lagen om funktionshinderservice godkändes av riksdagen. Det långsiktiga och målmedvetna påverkansarbetet, som är en förebild för andra organisationer, har burit frukt och ger FDUV titeln Årets förbund. Läs mera »
18.04.2023 kl. 13:00
85930_t.jpg

När kapitalet kommer

BLOGG. Att som organisation få en oväntad penninggåva kan vara både överraskande och överväldigande. När väl gåvan kommit så är det dags att fundera på följande steg, vad göra med pengarna? Läs mera »
13.04.2023 kl. 13:46
85853_t.jpg

Förbundsarenan med i nordiska civilsamhällesnätverket

NYHET. Förbundsarenan har blivit medlem i det nordiska civilsamhällesnätverket Nordic Civ. Genom nätverket kan de finlandssvenska förbunden bidra till Nordiska ministerrådets hållbarhetsarbete och också skapa nya nordiska kontakter.Läs mera »
04.04.2023 kl. 08:20