Civilsamhällets betydelse lyftes fram på Förbundsarenans höstmöte

20.11.2023 kl. 14:07
NYHET. Hur syns civilsamhället i regeringsprogrammet? Statssekreterare Mikaela Nylander lyfte fram regeringens åtgärder för att förbättra verksamhetsförutsättningarna, då medlemsförbunden samlades till höstmöte.

Statssekreterare Mikaela Nylander inledde höstmötet med en översikt kring vad regeringen planerar för åtgärder för att förbättra situationen för civilsamhällets organisationer. Enligt henne finns det mycket bra inskrivet i regeringsprogrammet. Regeringen vill luckra upp byråkratin och underlätta för civilsamhället.

– Vilken typ av civilsamhälle ska vi ha i framtiden, vilken typ av service ska vi kunna stöda och erbjuda? Det finns bra skrivningar i regeringsprogrammet om att luckra upp byråkratin och om hur civilsamhället ska kunna medverka i att underlätta integration. Regeringen vill också skapa verksamhetsförutsättningar som präglas av mindre byråkrati, säger Mikaela Nylander.

Vilken typ av civilsamhälle ska vi ha i framtiden, vilken typ av service ska vi kunna stöda och erbjuda?

- Social- och hälsovårdsministeriet ska utreda vilken roll civilsamhället ska ha i att skapa mera välmående och välfärd. Arbetet påbörjas i december och i januari–juni ordnas workshops, seminarier och det ska skapas digitala plattformar för att sprida kunskap, säger Nylander. 

En vetenskaplig sakkunniggrupp ska utvärdera olika förslag och avväga på genomslagskraft, effekt, ekonomiska aspekter. Mikaela Nylander önskar att civilsamhället aktivt deltar i workshops, speciellt de finlandssvenska inom social- och hälsovårdssektorn.

– Det är ett stort och viktigt arbete som sparkats igång. Dt är viktigt att också finlandssvenska organisationer är med och påverkar, säger Nylander.

Justitieministeriet har en viktig roll. Till en fungerande demokrati hör ett aktivt och livskraftigt civilsamhälle. Regeringen ska via justitieministeriet ska utarbeta en strategi för det här och en handlingsplan för hur strategin ska genomföras.

– Arbetsgruppen har tillsatts för en vecka sedan. Den ska jobba till 2027, så det är ett omfattande arbete. Tyvärr verkar det inte finnas någon finlandssvensk intressebevakare med i denna arbetsgrupp. Därför ber jag er vara aktiva och höra av er till oss på ministeriet med alla frågor som oroar er, säger Nylander.

Hon varnar för risken att man inte ser civilsamhällets roll för samhället när man prioriterar hur regeringsbudgetens medel ska användas. 

– Jag hoppas verkligen att regeringen ska kunna genomföra ett sådant budgetarbete som stödjer civilsamhället, avslutar Nylander.

Vad hände mer på höstmötet?

Stiftelsen för Martin Wegelius-institutet antogs som samverkande medlem på höstmötet. Det betyder att arenan för samverkan nu har 68 medlemsorganisationer, som tillsammans under 2024 bland annat verkar för att ge många olika möjligheter för människor att engagera sig.

Verksamhetsledare Susanne Norrbäck-Råman presenterade kort organisationen för höstmötet.

- Genom Förbundsarenan erbjuds vi ett nätverk i ett finlandssvenskt sammanhang och som medlem får vi också stöd gällande kompetensutveckling, vilket är viktigt för oss, säger Susanne.

Höstmötet valde Linnéa Henriksson som ny ordförande för år 2024 (Läs mer i denna artikel). Övriga i styrelsen år 2024 är Andrea Hynynen (Finlands Svenska Scouter), Malin von Koskull (Folkhälsans förbund), Emelie Möllerström (SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder), Petra Nummelin (Psykosociala förbundet), Otto Simosas (Finlands Svenska Idrott) och Mia Wikström (SLC). Ersättare är Patricia Wessman (FDUV) och Bettina Lindfors (Svenska Lantbrukssällskapens Förbund).

Höstmötet godkände verksamhetsplanen och budgeten för år 2024.

Mötet slog fast att medlemsavgiften höjs. Medlemsavgiften för år 2024 beräknas på samma sätt som tidigare, med en grunddel som är samma för alla och en tilläggsdel som beror på antalet anställda, vilket betyder att större organisationer betalar mer än mindre organisationer. Medlemsförbunden kommer inom kort att få uppge antalet anställda och det är sedan grunden för medlemsavgiftens fakturering.

Höstmötet hölls som hybridmöte med en del av deltagarna på plats i SFV-huset G18 och resten deltog på distans. Mötet leddes av mötesordförande Kari Huhtala från Finlands Svenska Andelsförbund.

 

80669_t.jpg

Harriet Sundholm omvald vice ordförande

NYHET. Förbundsarenans styrelse har kommit igång med styrelsearbetet och valt arbetsutskott. En tyngdpunkt under året är att ta fram en ny strategi. Läs mera »
03.02.2022 kl. 08:41
76451_t.jpg

Engagerad och motiverad ordförandeduo

NYHET. Det gångna året har visat hur viktigt ett aktivt civilsamhälle är för att människor ska må bra. För att stöda de finlandssvenska förbunden har Förbundsarenan en given plats. Ordförande Viveca Hagmark och vice ordförande Harriet Sundholm ser fram emot ett aktivt år inom Förbundsarenan.Läs mera »
01.02.2021 kl. 15:17
71880_t.jpg

Harriet Sundholm ny viceordförande för Förbundsarenan

NYHET. Harriet Sundholm har valts till vice ordförande för Förbundsarenan. Hon vill fortsätta utveckla verksamheten i enlighet med strategin och lyfter fram kompetenshöjning som ett speciellt viktigt område för förbunden.Läs mera »
27.01.2020 kl. 08:43
70627_t.jpg

Styrelsearbete - mer än bara mötesprotokoll

ARTIKEL. Vad innebär det egentligen att sitta med i Studieförbundets styrelse, annat än möten och mötesprotokoll? Styrelsemedlemmarna Harriet Sundholm och Kari Huhtala delar med sig av sina erfarenheter och varför de valt att sitta med i styrelsen.Läs mera »
01.10.2019 kl. 17:15
67126_t.jpg

Finlands svenska 4H – en lärande organisation med blicken framåt

PÅ BORDET. 4H-verksamheten fostrar till företagsamhet och aktivt medborgarskap. Finlands svenska 4H fyller i år 90 år och utbildnings- och utvecklingsansvariga Harriet Sundholm skriver om vad som är på bordet hos dem.Läs mera »
08.01.2019 kl. 12:44
49472_t.jpg

SLF har tagit fram en egen app

En konsultorganisation som ser sig som mer kommersiell än ideell. En rådgivarorganisation som tagit fram en egen app för sin målgrupp. Svenska studieförbundet presenterar: Svenska lantbrukssällskapens förbund!Läs mera »
17.03.2016 kl. 10:18