Liten ökning i antalet anställda i förbunden

02.02.2024 kl. 13:39
Antalet anställda i Förbundsarenans medlemsförbund har ökat med nästan sex helårsverken. Det visar statistiken som Förbundsarenan samlat in.

Förbundsarenan samlar årligen uppgifter om hur många anställda våra medlemsförbund har eftersom medlemsavgiften i Förbundsarenan är direkt kopplad till antalet anställda.

– Siffrorna visar på en stabilitet, som inte riktigt motsvarar den bild som målas upp i offentligheten där det talas mycket om nedskärningar i finansieringen. Dessa uppgifter visar hur situationen såg ut verksamhetsåret 2022, och jag tror vi kommer att se större ändringar framöver, säger Mari Pennanen, verksamhetsledare på Förbundsarenan.

De nyaste uppgifterna baserar sig på antalet anställda år 2022 (senaste fastställda bokslut). Förbundsarenans har samlat in uppgifter sedan år 2020 då Förbundsarenans höstmöte slog fast att medlemsavgiftens storlek är kopplad till antal anställda. Uppgifterna som första gången samlades in i slutet av år 2020 för medlemsavgiften år 2021 byggde på organisationernas bokslut för år 2019.

Det finns alltså en fördröjning i statistiken, vilket beror på att under ett verksamhetsår kan det ske ändringar i personalstyrkan. För att få fram jämförbara siffror, och för att alla ska kunna hänvisa till hur man räknat, så slogs det fast att det är senast fastställda bokslut som gäller. Förbundsarenan har dock inte resurser att kolla upp om det medlemsförbunden rapporterar stämmer enligt deras bokslut utan litar på att medlemsförbunden uppger rätta uppgifter.

– Vi har nu uppgifter från fyra år att jämföra och kan se på utvecklingen över tid. Ifjol och året innan visade siffrorna att antalet anställda gick en aning neråt, medan årets ökning visar att vi totalt sett är på samma nivå som då vi började samla in dessa uppgifter. Att totala antalet anställda i våra medlemsförbund ökat beror på att vi fått flera nya medlemsorganisationer, säger Mari Pennanen.

Organisationer utan anställda

Förbundsarenan har nio medlemsorganisationer som inte har någon anställd. Inga ändringar har skett i dessa, förutom att två av dessa ännu år 2020 uppgav att de hade en person på deltid (0,1-0,6 helårsverken), men från och med år 2021 har de drivits helt med ideella krafter.

– En av dessa har numera en anställd verksamhetsledare, men ändringen har skett nyligen och syns först senare i vår statistik, säger Mari Pennanen.

En anställd på hel- eller deltid

Av medlemsorganisationerna är det elva som har en anställd, på hel- eller deltid. Också den här gruppen visar en stabilitet. Att det är fler som finns i denna grupp nu än tidigare beror på att det är organisationer som under den sneaste åren blivit medlemmar i Förbundsarenan som hör till denna grupp. För två av dessa har det skett en minskning gällande anställda, då helårsverkena gått ner från ett till 0,2 och från 0,8 till 0,25 då man jämför de senaste uppgifterna med uppgifterna ett år tidigare.

Största gruppen har några anställda

De flesta medlemsorganisationer har fler än en anställd och färre än 18. Här ser vi också de största skillnaderna. I fem organisationer har det skett en minskning och minskningen har varit mellan 0,2 och tre helårsverken.

I elva av medlemsorganisationerna med 1-18 anställda har det skett en ökning, som varit mellan 0,4 och 2 helårsverken.

– Det som rör på sig är ofta projektanställda, då många av våra medlemsorganisationer har en stor andel projektfinansiering. Nya projekt inleds och andra projekt avslutas. Projektfinansieringen i sig är utmanande då det är svårt att jobba långsiktigt med kortvarig finansiering, och det kan påverka arbetsvälmåendet inom organisationerna, säger Mari Pennanen.

24 organisationer har anmält att siffran är den samma som senaste år, eller inte meddelat om någon ändring.

De största organisationerna

Fyra av våra medlemsorganisationer har över 18 anställda och uppnår därmed taket för medlemsavgiften i Förbundsarenan. Tre av dessa är när det gäller antalet anställda mycket större än övriga medlemsförbund och därmed svåra att jämföra med. Bland dem som lämnat in exakta uppgifter så ser vi en liten ökning också här, men gällande denna kategori kan vi inte säga något närmare, då vi saknar exakta siffror för de två största.

Dessa siffror visar endast på antalet anställda omräknat i helårsverken.

– Härifrån kan vi inte utläsa något om personalomsättning eller hur många som är fastanställda eller har en tidsbunden anställning. På Förbundsarenan följer vi kontinuerligt med läget och vet att det sker ändringar regelbundet då personer av olika orsaker sluter och nya börjar jobba på våra medlemsförbund.

Förbundsarenan stöder nyanställda bland annat genom Onboarding-tillfällen som ordnas regelbundet. Många har också stor nytta av att delta i Förbundsarenans omfattande nätverksverksamhet.

– Förbundens och centralorganisationernas medarbetare är väldigt viktiga i att tillsammans med de förtroendevalda och aktiva driva och utveckla verksamheten. Civilsamhället som helhet bidrar till att bygga gemenskap, tillit och framtidstro i samhället. Det kan man lätt glömma bort när man fokuserar på siffror, men bakom dessa siffror finns hårt jobb, enorm sakkunskap och stort engagemang, vilket kontinuerligt leder till otroliga resultat, säger Mari Pennanen.

89768_t.jpg

Frivilligverksamhet värd över tre miljarder är hotad

NYHET. Frivilligverksamheten kan inte tas för given. Förbundsarenan kräver tillsammans med Medborgararenan och många andra att staten tar ansvar för stöd till frivilligarbete.Läs mera »
19.04.2024 kl. 12:51
89734_t.jpg

Årets förbund 2024 - Norr om Stan har fått unga intresserade av föreningsliv

NYHET. Föreningen Norr om Stan har lyckats få unga att hitta till civilsamhällets verksamhet. Genom GLU – Gruppledarutbildning för unga, som utvecklats i samarbete med många andra organisationer, har Norr om Stan lyckats nå en målgrupp som har stor betydelse för civilsamhällets framtid i en tid där vi aktivt behöver värna om demokratin. Läs mera »
17.04.2024 kl. 12:47
89584_t.jpg

Alla ungdomar borde få ha en orsak att åka Svenskfinland runt

INGÅNGEN. Civilsamhället har många betydelser, men den här gången tänkte jag lyfta fram betydelsen av att som ung få möjligheten och en orsak till att åka omkring i Svenskfinland.Läs mera »
02.04.2024 kl. 12:13
89579_t.jpg

Djupdykning som ny ekonomichef

BLOGG. Att vara ansvarig för ekonomin i en växande förening är både spännande och utmanande. Anna Voutilainen skriver i bloggen om hur hon tar AI till hjälp i arbetet. Läs mera »
02.04.2024 kl. 07:55
89498_t.jpg

Nyfiken på erfarenhetsutbyte med en finsk kollega?

NYHET. Vill du knyta kontakter över språkgränserna och bredda ditt nätverk? Eller är du nyfiken på hur arbetet inom en finsk civilsamhällesorganisation ser ut? Då är Förbundsarenans Järjestöhopping-samverkansmodell just för dig!Läs mera »
25.03.2024 kl. 14:04
89329_t.jpg

Arbetsvälmående – nyckeln till en engagerad personal

ARTIKEL Hur mår du på jobbet? Hur mår övriga medarbetar? Och vad är det som påverkar hur ni mår? Här kan du läsa om hur några ledare ser på arbetsvälmående och sin roll i att skapa en fungerande arbetsgemenskap.Läs mera »
11.03.2024 kl. 14:10
89286_t.jpg

Studio Dim utformar kampanjen Framtidsgåvan

ARTIKEL. Studio Dim är en design- och kommunikationsbyrå med en vision om att tillgängliggöra gott digitalt stöd för ideella initiativ. Tillsammans med Förbundsarenan har de utvecklat kampanjen Framtidsgåvan. Tillgänglighet och trovärdighet är avgörande när det gäller att sprida kunskap, menar Henrietta Andersson som tillsammans med Ida Dimic driver Studio Dim.Läs mera »
07.03.2024 kl. 09:39
89244_t.jpg

Att lyfta varandra till framgångar?

BLOGG. Varför är det inte fler organisationer som lyfter varandras verksamheter, initiativ och projekt? Robert Nilsson funderar i bloggen om det handlar om brist på tid eller en oro för att förlora uppmärksamhet för den egna verksamheten.Läs mera »
04.03.2024 kl. 15:39
89199_t.jpg

Civilsamhället, tredje sektorn eller ideell sektor?

INGÅNGEN. Begrepp och ord. Ibland känns det komplicerat och när man lärt sig det senaste dyker det upp nya termer. Nu verkar fler på engelska använda CSO där man tidigare använde NGO.Läs mera »
29.02.2024 kl. 12:29