Tätare samarbete med finska fältet stärker våra påverkansmöjligheter

05.02.2024 kl. 07:38
BLOGG. Att knyta kontakter till det finska fältet hjälper oss i svenskspråkiga organisationer att bredda våra nätverk. Samtidigt är det viktigt att språkfrågorna inte hamnar i skymundan, menar Tina Kärkinen som deltagit i Järjestöhopping.

Text: Tina Kärkinen

När jag först gick med i Förbundsarenans projekt Järjestöhopping var jag lite skeptisk. Inte till projektet, men till vad jag själv kunde komma med. Konceptet var enkelt: hjälpa organisationer att skapa mer samarbete och knyta kontakter över språkgränserna. Jag skulle paras ihop med en anställd i en finsk organisation, sedan skulle vi besöka varandras arbetsplatser och få uppleva hur en arbetsdag kan se ut. 

Vad hade jag att erbjuda en finsk organisation med betydligt större resurser, tänkte jag.

Förbundsarenan parade ihop mig med en person på Svenska hörselförbundets finskspråkiga systerorganisation, Kuuloliitto. Vad hade jag att erbjuda en finsk organisation med betydligt större resurser, tänkte jag.

Redan under ett första distansmöte med mitt par, Maija, försvann oron och jag kände att detta kunde leda till något positivt. Maija arbetade också med kommunikation så det var lätt att hitta ingångar till samarbete. Detta resulterade i en gemensam tvåspråkig kampanj som kommer att genomföras under våren, för att uppmärksamma WHO:s internationella hörseldag 3 mars. Genom kampanjen #KuuleJaElä, #HörselhälsaFörLivet vill vi föra fram budskapet att du kan leva ett gott liv med hörselnedsättning. Under en temavecka kommer vi att sprida tvåspråkigt material i sociala medier samt ordna både ett svensk- och ett finskspråkigt webbinarium kring temat stigma och hörselnedsättning. Planeringen har gått smidigt och det har känts naturligt att samarbeta tillsammans. 

Inom Svenska hörselförbundet hade vi redan länge försökt skapa en mer kontinuerlig dialog med Kuuloliitto. Järjestöhopping gav oss en chans att fördjupa vår kontakt. Eftersom våra förbund driver samma hörselfrågor finns det många områden där vi kan arbeta tillsammans. Att arbeta sida vid sida ger oss större möjligheter att sprida hörselkunskap och åstadkomma förändringar i attityder.

Det är lätt att känna sig ensam som svensk aktör och att knyta kontakter till det finska fältet hjälper oss att bredda våra nätverk.

Trots att Svenska hörselförbundet och Kuuloliitto delar gemensamma mål, delar vi inte alltid samma utmaningar. I den finlandssvenska verkligheten kan språket utgöra ytterligare en barriär för personer med hörselnedsättning när det gäller vård, tillgänglighet och delaktighet. Tryggande av svenskspråkig hörselvård är en central del av vårt förbunds intressebevakning. Om vi endast tar hörsel i beaktande, och svenskan blir sekundär, kan det i praktiken innebära att människor blir utan den hjälp de behöver.   

Det är lätt att känna sig ensam som svensk aktör och att knyta kontakter till det finska fältet hjälper oss att bredda våra nätverk. Samtidigt är det viktigt att språkfrågorna inte hamnar i skymundan. Som en liten fisk i en stor damm får man akta sig för att inte bli uppäten av större aktörer. I takt med krav på effektivering, ekonomiska inbesparingar och sammanslagningar finns det en risk att svenskan hamnar i kläm. Civilsamhället behöver livskraftiga och framåtsträvande svenskspråkiga organisationer som står på egna ben.

Jag är tacksam för Förbundsarenans initiativ att hjälpa organisationer att öka samarbetet över språkgränsen. Tätare samarbete med finska aktörer kan hjälpa oss att få större genomslagskraft, nå ut till en bredare publik och stärka våra påverkansmöjligheter. Personligen har projektet gett mig en möjlighet att lära känna nya människor, skapa nya nätverk och framför allt att få ny inspiration mitt arbete. Tredje sektorns organisationer på båda sidor om språkgränsen har mycket att erbjuda varandra. 

Tina Kärkinen är informatör på Svenska hörselförbundet sedan februari 2022. Hon jobbar med förbundets kommunikation och intressebevakning samt som redaktör för tidskriften Vi hörs. 

89768_t.jpg

Frivilligverksamhet värd över tre miljarder är hotad

NYHET. Frivilligverksamheten kan inte tas för given. Förbundsarenan kräver tillsammans med Medborgararenan och många andra att staten tar ansvar för stöd till frivilligarbete.Läs mera »
19.04.2024 kl. 12:51
89734_t.jpg

Årets förbund 2024 - Norr om Stan har fått unga intresserade av föreningsliv

NYHET. Föreningen Norr om Stan har lyckats få unga att hitta till civilsamhällets verksamhet. Genom GLU – Gruppledarutbildning för unga, som utvecklats i samarbete med många andra organisationer, har Norr om Stan lyckats nå en målgrupp som har stor betydelse för civilsamhällets framtid i en tid där vi aktivt behöver värna om demokratin. Läs mera »
17.04.2024 kl. 12:47
89584_t.jpg

Alla ungdomar borde få ha en orsak att åka Svenskfinland runt

INGÅNGEN. Civilsamhället har många betydelser, men den här gången tänkte jag lyfta fram betydelsen av att som ung få möjligheten och en orsak till att åka omkring i Svenskfinland.Läs mera »
02.04.2024 kl. 12:13
89579_t.jpg

Djupdykning som ny ekonomichef

BLOGG. Att vara ansvarig för ekonomin i en växande förening är både spännande och utmanande. Anna Voutilainen skriver i bloggen om hur hon tar AI till hjälp i arbetet. Läs mera »
02.04.2024 kl. 07:55
89498_t.jpg

Nyfiken på erfarenhetsutbyte med en finsk kollega?

NYHET. Vill du knyta kontakter över språkgränserna och bredda ditt nätverk? Eller är du nyfiken på hur arbetet inom en finsk civilsamhällesorganisation ser ut? Då är Förbundsarenans Järjestöhopping-samverkansmodell just för dig!Läs mera »
25.03.2024 kl. 14:04
89329_t.jpg

Arbetsvälmående – nyckeln till en engagerad personal

ARTIKEL Hur mår du på jobbet? Hur mår övriga medarbetar? Och vad är det som påverkar hur ni mår? Här kan du läsa om hur några ledare ser på arbetsvälmående och sin roll i att skapa en fungerande arbetsgemenskap.Läs mera »
11.03.2024 kl. 14:10
89286_t.jpg

Studio Dim utformar kampanjen Framtidsgåvan

ARTIKEL. Studio Dim är en design- och kommunikationsbyrå med en vision om att tillgängliggöra gott digitalt stöd för ideella initiativ. Tillsammans med Förbundsarenan har de utvecklat kampanjen Framtidsgåvan. Tillgänglighet och trovärdighet är avgörande när det gäller att sprida kunskap, menar Henrietta Andersson som tillsammans med Ida Dimic driver Studio Dim.Läs mera »
07.03.2024 kl. 09:39
89244_t.jpg

Att lyfta varandra till framgångar?

BLOGG. Varför är det inte fler organisationer som lyfter varandras verksamheter, initiativ och projekt? Robert Nilsson funderar i bloggen om det handlar om brist på tid eller en oro för att förlora uppmärksamhet för den egna verksamheten.Läs mera »
04.03.2024 kl. 15:39
89199_t.jpg

Civilsamhället, tredje sektorn eller ideell sektor?

INGÅNGEN. Begrepp och ord. Ibland känns det komplicerat och när man lärt sig det senaste dyker det upp nya termer. Nu verkar fler på engelska använda CSO där man tidigare använde NGO.Läs mera »
29.02.2024 kl. 12:29