Material och presentationer

Här samlar vi material och presentationer från till exempel olika nätverksträffar, seminarium och workshops. Allt material är insatt i kronologisk ordning. 

Nätverksträff: Engagera alumner, 14.2.2024

Vid nätverksträffen om att engagera alumner medverkade Camilla Wardi från Aalto-universtitetet. Vid nätverksträffen presenterade Camilla "Case Hanken" - om Hankens arbete att engagera alumner. 

 Camillas presentation från träffen

 Robbans presentation från träffen

Testamentkampanjens sparringtillfällen, hösten 2023

Under hösten 2023 ordnas tre sparringgtillfällen kring den kommande Testamentkampanjen. Allt material från tillfällena laddas upp här efter varje träff.

 Materialet från träffen: 15.9.2023

 Materialet från träffen: 18.10.2023

 Studio Dims material från träffen: 18.10.2023

 Materialet från träffen: 17.11.2023

 Studio Dims material från träffen: 17.11.2023

Finansieringsfika 5: Att samla in pengar utan insamlingslov, 1 december 2023

Här finns länk till presentationen som hölls vid tillfället. Vid träffen talade vi om att samla in pengar utan insamlingslov.

 Länk till presentationen.

Finansieringsfika 4: Trender 2024. 10 november 2023

Här finns länk till presentationen som hölls vid tillfället. Presentationen innehåller olika tips till organisationer. Vid träffen talade vi om fundraising trender 2024 och vikten av att tala ännu mer om pengar. 

 Länk till presentationen.

Finansieringsfika 3: Tips till organisationer, 13 oktober 2023

Här finns länk till presentationen som hölls vid tillfället. Presentationen innehåller olika tips till organisationer. Vid träffen talade vi om tips kring sponsring, Tongåvan som resurs för insamling samt E-postens "renässans". 

 Länk till presentationen.

Finansieringsfika 1: Testamentkampanjen, 18 augusti 2023

Här finns länk till Powerpointpresentationen som hölls vid tillfället. Presentationen innehåller information om vad Finansieringsfika är samt all för tillfället tillgänglig information om den kommande Testamentkampanjen.

 Länk till presenationen.

Sparringgrupp - hösten 2023

Under hösten 2023 ordnades en sparringgrupp kring tema sponsring och att sälja in sin verksamhet. Här finns en länk till materialet som presenterades vid de tre träffarna i .pdf format. 

 Länk till presentationen

Hur funkar insamlingar?

En artikel i Österbottniska Posten (Svenska Österbottens Ungdomsförbunds tidning) där projektledare Robert Nilsson intervjuas om hur insamlingar funkar. 

 Länk till artikeln.

Nätverksträff för små kanslier: Hemliga stiftelser, 7 Juni 2023

Små kanslier har små resurser för att jobba kring finansieringskällor, men vad finns det för metoder att hitta nya stiftelser och fonder? Och hur kan små kanslier jobba på nya sätt för att skapa kontakt med till exempel stiftelser? Vilket bakgrundsarbete krävs för att kanske nå framgång gällande nya finansieringskällor? 

 Länk till materialet.

Verksamhetsledarträff: när kapitalet kommer, 10 Maj 2023

Tänk er en organisation som står som mottagare av en testamentsdonation eller andra penninggåvor. För de flesta är detta säkert både välkommet och överraskande. Så vad gör vi med pengarna nu då? 

Under nätverksträffen gav Catarina Söderström, verksamhetsledare vid Ekonomföreningen Niord, deltagarna en insyn i hur en organisation kan arbeta före och efter en sådan överraskning. Hur kan en organisation som tar emot till exempel en testamentsgåva tänka kring placeringsstrategier? Behövs det ändras något i organisationens stadgar och regler för att kunna sköta placeringen av kapitalet? Vilka regler gäller för hanteringen av organisationens placeringar?

 Länk till Catarinas material.

Nätverksträff adminproffs: jubileum, 25 april 2023

Jubileum är en utmärkt möjlighet att synliggöra verksamheten, men det är också kostsamt. Med insamlingar eller företagssamarbeten i samband med jubileumsår kan förbund sänka kostnaderna och i stället skapa nya kreativa finansieringsmöjligheter.

Under nätverksträffen gav Robert Nilsson, projektledare på Förbundsarenan för projektet Finansieringskällor för förbunden tips på hur man kan samla in pengar i samband med jubileum. Vi fick också höra Tuija Löfgrén, verksamhetsledare på Språkambassadörerna berätta om hur de genom företagssamarbeten och insamlingar ordnade sitt femårs-jubileum i år.

 Länk till artikel om nätverksträffen.

 Länk till Tuijas material.

Verksamhetsledarträff: testamenten som en finansieringskälla, 13 februari 2023

Kan finlandssvenska förbund ta emot testamenten? Hur kan förbund bli ihågkomna i testamenten? Under nätverksträffen diskuterades dels  de juridiska frågorna kring testamentdonationer och hur en organisation kan informera om att de kan ta emot denna typ av donationer. Vid träffen medverkade Camilla Sederholm från Natur och Miljö och Matthias Jakobsson från Förbundet Finlands Svenska Synskadade. Båda med unika erfarenheter då det gäller testamentdonationer. Läs artikel om träffen här!

 Länk till Powerpoint presentationen som användes under nätverksträffen.

Seminarium: Fundraisingens möjligheter,  28 november 2022

Under seminariet var Pia Tornikoski, generalsekreterare vid VaLa ry och Johan Wennström, Managing Director vid Brakeley Nordic inbjudna som talare. Pia talade under sin presentation om hur VaLa kan vara en resurs för organisationer i tredje sektorn, gick kort genom de juridiska förutsättningarna för penninginsamlingslov samt presenterade utdrag ur en rapport om givarmekanismer i Finland. Johan gav tips på hur en organisation kan nå framgång med sin fundraising utifrån ett antal konkreta exempel. 

 Länk till Pias presentation.

 Länk till Johans presentation.