Personlig profilering i sociala medier

02.10.2017 kl. 11:00
PÅ TAPETEN: Hur kan en organisations profil och rykte stärkas av nyckelpersoners aktivitet i digitala kanaler? Konsult Tom Westerén gav råd på vägen åt ett gäng verksamhetsledare.

Text och bild: Miina Söderholm

Hur kan en organisations profil och rykte stärkas av nyckelpersoners aktivitet i digitala kanaler? Sociala medier är idag en möjlighet att kommunicera effektiv. För att till fullo dra nytta av sociala medier, räcker det inte med att bara uppdatera och lägga ut bilder, det krävs mera än så.

Största delen av dagens kommunikation sker via sociala medier. Fastän sociala medier också är ett relativt nytt fenomen, så har det redan hunnit ske förändringar också i användningen av olika kanaler. Tom Westerén, konsult med personlig profilering som sitt specialområde, påpekar att tidigare var det organisationer som låg i fokus, och idag är det människor.

- Personlighet och känslor spelar allt större roll i dagens sociala media-värld. Och det är precis detta som personlig profilering går ut på: att hitta ett personligt sätt att kommunicera på sociala medier. Det finns inte ett rätt sätt, utan det gäller att hitta just det som passar dig, och det varierar från person till person, säger Westerén.

Ett tips han ger är att utgå från oss själva som personer, och sedan lyfta fram information från  den organisation vi jobbar på ett personligt sätt.

- Det gäller att vara engagerande och aktiv, och att tillföra något nytt, inte bara upprepa organisationens budskap, säger Westerén.

Han tar upp det han kallar ”papegojeffekten”, det vill säga att man bara upprepar informationen utan någon personlig touch. Det är varekn motiverande eller trovärdigt. Westerén påpekar att sociala medier inte bara skall användas som en distributionskanal. För att framgångsrikt använda sig av sociala medier skall var och ens personliga sida också komma fram.

- Vi är alla olika, och har olika personligheter, därför passar inte heller samma stil och roll på sociala medier alla. Man ska inte ta på sig en roll på sociala medier som inte är en själv och som man inte trivs med. Genom att vara äkta och föra fram sitt ärende på ett sätt man känner sig bekväm med kommer man långt, säger Westerén.

Man kan kommunicera på flera olika sätt på sociala medier, vissa sätt fungerar bättre och vissa sämre. Enligt Westerén  väger det man gjort tyngre än det man säger att man ska göra, det vill säga inlägg där man till exempel berättar om saker organisationen gjort och inte bara saker man vad man anser att är viktigt.

Westerén tar också upp balansen mellan den personliga och professionella profilen. Genom att komma med ett eget tankesätt, egen åsikt eller kommentar då man till exempel genom sin personliga profil berättar om sin organisations verksamhet får man in den personliga aspekten.

- Detta är något man lär sig med tiden, det är frågan om en ”evolution, inte revolution”, påpekar Westerén, och tillägger att alla själva väljer hur mycket tid man använder på sociala medier och sin personliga profil.

Han poängterar ändå att det lönar sig att regelbundet avsätta tid för sociala medier. Tom Westerén inledde kring temat personlig profilering för verksamhetsledarnätverket i september 2017 och tog upp exempel på hur verksamhetsledare kan stärka sitt eget personliga varumärke och samtidigt lyfta fram förbundet eller organisationen man jobbar för.

 

Miina Söderholm är praktikant på Svenska studieförbundet.

62370_t.jpg

Hur tackar förbunden sina aktiva?

I SOFFAN: Alla mår bra av att få ett tack. I förbundsvärlden finns det både förtroendevalda, aktiva, anställda och samarbetsparter som behöver få ett tack. Vi har frågat några ordförande hur de inom sitt förbund brukar tacka.Läs mera »
13.02.2018 kl. 09:48
61416_t.jpg

Min tid i förbundsvärlden

PÅ TAPETEN: Innan sin praktik på Svenska studieförbundet visste Miina Söderholm väldigt lite om förbund i Svenskfinland. Nu efter tre månader som praktikant i kärnan av förbundsvärlden har hon en helt ny uppfattning om de finlandssvenska förbunden.Läs mera »
04.12.2017 kl. 10:12
61248_t.jpg

Från reaktiv till proaktiv

I HYLLAN: I november samlades de finlandssvenska förbunden till ett seminarium kring intressebevakning. Föreläsarna delade med sig av många insikter kring påverkansarbete.Läs mera »
23.11.2017 kl. 14:55
61117_t.jpg

Med studier som styrka: Micaela ger över ordförandeskapet

PROFILEN: Vid årsskiftet tar Micaela Romantschuks period som styrelseordförande för Svenska studieförbundet slut. Hon är uppenbart stolt över den positiva utveckling som skett inom förbundet under de senaste åren.Läs mera »
16.11.2017 kl. 09:42
61116_t.jpg

Att vara förbundsordförande

I SOFFAN: Hur är det att vara ordförande för ett finlandssvenskt förbund? Vi frågade några ordföranden om plus och minus med uppdraget. Läs mera »
16.11.2017 kl. 09:18
60974_t.jpg

Anställd i förbundsvärlden

I SOFFAN: Förbundsvärlden i Svenskfinland är en speciell och unik arbetsmiljö. Hur är det egentligen att jobba i förbundsvärlden? Vi har frågat några anställda i våra medlemsförbund hur det är att jobba inom förbundsvärlden. Läs mera »
08.11.2017 kl. 09:17
60584_t.jpg

Svenska studieförbundet - i medborgarsamhällets mitt eller marginal?

PÅ TAPETEN: I en essä fångar Björn Wallén in Svenska studieförbundets roll i medborgarsamhället. Genom en titt i tidsspegeln landar Wallén i Studieförbundets roll i dag och kommer med välgrundade insikter.Läs mera »
12.10.2017 kl. 08:39
60243_t.jpg

Tidskrifternas juridiska frågor

PÅ TAPETEN: Vad har förbundens tidskriftsredaktörer för rättigheter och skyldigheter? Vem bestämmer vad när det gäller förbundets medlemstidning? Gäller journalistreglerna också tidskrifterna? Tytti Oras, jurist vid Journalistförbundet, reder ut frågetecknen.Läs mera »
03.10.2017 kl. 11:30