Personlig profilering i sociala medier

02.10.2017 kl. 11:00
PÅ TAPETEN: Hur kan en organisations profil och rykte stärkas av nyckelpersoners aktivitet i digitala kanaler? Konsult Tom Westerén gav råd på vägen åt ett gäng verksamhetsledare.

Text och bild: Miina Söderholm

Hur kan en organisations profil och rykte stärkas av nyckelpersoners aktivitet i digitala kanaler? Sociala medier är idag en möjlighet att kommunicera effektiv. För att till fullo dra nytta av sociala medier, räcker det inte med att bara uppdatera och lägga ut bilder, det krävs mera än så.

Största delen av dagens kommunikation sker via sociala medier. Fastän sociala medier också är ett relativt nytt fenomen, så har det redan hunnit ske förändringar också i användningen av olika kanaler. Tom Westerén, konsult med personlig profilering som sitt specialområde, påpekar att tidigare var det organisationer som låg i fokus, och idag är det människor.

- Personlighet och känslor spelar allt större roll i dagens sociala media-värld. Och det är precis detta som personlig profilering går ut på: att hitta ett personligt sätt att kommunicera på sociala medier. Det finns inte ett rätt sätt, utan det gäller att hitta just det som passar dig, och det varierar från person till person, säger Westerén.

Ett tips han ger är att utgå från oss själva som personer, och sedan lyfta fram information från  den organisation vi jobbar på ett personligt sätt.

- Det gäller att vara engagerande och aktiv, och att tillföra något nytt, inte bara upprepa organisationens budskap, säger Westerén.

Han tar upp det han kallar ”papegojeffekten”, det vill säga att man bara upprepar informationen utan någon personlig touch. Det är varekn motiverande eller trovärdigt. Westerén påpekar att sociala medier inte bara skall användas som en distributionskanal. För att framgångsrikt använda sig av sociala medier skall var och ens personliga sida också komma fram.

- Vi är alla olika, och har olika personligheter, därför passar inte heller samma stil och roll på sociala medier alla. Man ska inte ta på sig en roll på sociala medier som inte är en själv och som man inte trivs med. Genom att vara äkta och föra fram sitt ärende på ett sätt man känner sig bekväm med kommer man långt, säger Westerén.

Man kan kommunicera på flera olika sätt på sociala medier, vissa sätt fungerar bättre och vissa sämre. Enligt Westerén  väger det man gjort tyngre än det man säger att man ska göra, det vill säga inlägg där man till exempel berättar om saker organisationen gjort och inte bara saker man vad man anser att är viktigt.

Westerén tar också upp balansen mellan den personliga och professionella profilen. Genom att komma med ett eget tankesätt, egen åsikt eller kommentar då man till exempel genom sin personliga profil berättar om sin organisations verksamhet får man in den personliga aspekten.

- Detta är något man lär sig med tiden, det är frågan om en ”evolution, inte revolution”, påpekar Westerén, och tillägger att alla själva väljer hur mycket tid man använder på sociala medier och sin personliga profil.

Han poängterar ändå att det lönar sig att regelbundet avsätta tid för sociala medier. Tom Westerén inledde kring temat personlig profilering för verksamhetsledarnätverket i september 2017 och tog upp exempel på hur verksamhetsledare kan stärka sitt eget personliga varumärke och samtidigt lyfta fram förbundet eller organisationen man jobbar för.

 

Miina Söderholm är praktikant på Svenska studieförbundet.

60210_t.jpg

EU:s dataskyddsreform

PÅ TAPETEN: EU:s dataskyddsreform som träder i kraft i maj 2018 har väckt många frågor, också bland de finlandssvenska förbunden. Läs mera »
02.10.2017 kl. 09:44
59280_t.jpg

Varför nätverka?

I SOFFAN: Svenska studieförbundet erbjuder personer som arbetar inom förbund och centralorganisationer möjlighet att delta i nätverk. Vi frågar några personer som deltagit verksamheten varför de är med och vad de fått ut av nätverken.Läs mera »
14.07.2017 kl. 14:01
58928_t.jpg

Förbundens medlemsregister

PÅ TAPETEN: Svenska studieförbundet kartlade i maj medlemsförbundens medlemsregister eftersom många förbund funderar på nya lösningar för medlemsregisterhanteringen. Frågan har även aktualiserats på grund av den nya EU-dataskyddsförordningen som träder i kraft i maj 2018. Läs mera »
15.06.2017 kl. 12:48
58746_t.jpg

På praktik i förbundsvärlden

PÅ TAPETEN: Efter tre intensiva månader på Svenska studieförbundet reflekterar Pernilla Lindroos över vad hon tar med sig i ryggsäcken från praktikperioden. Läs mera »
06.06.2017 kl. 08:44
58704_t.jpg

Praktik – en möjlighet för båda

PÅ TAPETEN: En praktikant kan komma med nya synvinklar och idéer till förbunden. Samtidigt får studeranden en möjlighet till ny kunskap, erfarenhet av att jobba i praktiken och en insyn i förbundsvärlden. Läs mera »
02.06.2017 kl. 14:48
58297_t.jpg

Ekonomistadgan kan vara ett bra verktyg

I HYLLAN: Varför ska man ha en ekonomistadga? Förbundens ekonomer är eniga om att det är bra att gå igenom och skriva ner hur allt ska skötas, och då man gör det lönar det sig att se på andras dokument.Läs mera »
09.05.2017 kl. 11:30
58292_t.jpg

På Kimitoön samarbetar den tredje sektorn och kommunen

PÅ TAPETEN: I en pinfärsk pro gradu-avhandling behandlas ämnet om samarbete mellan den tredje sektorn och kommunen. Avhandlingen är skriven av Tobias Björklund som idag jobbar med projektet Föreningsakuten på Kimitoön. Läs mera »
09.05.2017 kl. 08:47
57607_t.jpg

Tips från inspirerande tidskrifter

PÅ TAPETEN: Tidskrifter som lyckats - vad har de gjort för att klara sig bra? Trettio tidskriftsredaktörer samlades till en tidskriftsträff och fick inspiration och konkreta exempel från Ananda, Tuli & Savu och Astra, samt av varandra.Läs mera »
04.04.2017 kl. 08:06