Civilsamhällets betydelse lyftes fram på Förbundsarenans höstmöte

20.11.2023 kl. 14:07
NYHET. Hur syns civilsamhället i regeringsprogrammet? Statssekreterare Mikaela Nylander lyfte fram regeringens åtgärder för att förbättra verksamhetsförutsättningarna, då medlemsförbunden samlades till höstmöte.

Statssekreterare Mikaela Nylander inledde höstmötet med en översikt kring vad regeringen planerar för åtgärder för att förbättra situationen för civilsamhällets organisationer. Enligt henne finns det mycket bra inskrivet i regeringsprogrammet. Regeringen vill luckra upp byråkratin och underlätta för civilsamhället.

– Vilken typ av civilsamhälle ska vi ha i framtiden, vilken typ av service ska vi kunna stöda och erbjuda? Det finns bra skrivningar i regeringsprogrammet om att luckra upp byråkratin och om hur civilsamhället ska kunna medverka i att underlätta integration. Regeringen vill också skapa verksamhetsförutsättningar som präglas av mindre byråkrati, säger Mikaela Nylander.

Vilken typ av civilsamhälle ska vi ha i framtiden, vilken typ av service ska vi kunna stöda och erbjuda?

- Social- och hälsovårdsministeriet ska utreda vilken roll civilsamhället ska ha i att skapa mera välmående och välfärd. Arbetet påbörjas i december och i januari–juni ordnas workshops, seminarier och det ska skapas digitala plattformar för att sprida kunskap, säger Nylander. 

En vetenskaplig sakkunniggrupp ska utvärdera olika förslag och avväga på genomslagskraft, effekt, ekonomiska aspekter. Mikaela Nylander önskar att civilsamhället aktivt deltar i workshops, speciellt de finlandssvenska inom social- och hälsovårdssektorn.

– Det är ett stort och viktigt arbete som sparkats igång. Dt är viktigt att också finlandssvenska organisationer är med och påverkar, säger Nylander.

Justitieministeriet har en viktig roll. Till en fungerande demokrati hör ett aktivt och livskraftigt civilsamhälle. Regeringen ska via justitieministeriet ska utarbeta en strategi för det här och en handlingsplan för hur strategin ska genomföras.

– Arbetsgruppen har tillsatts för en vecka sedan. Den ska jobba till 2027, så det är ett omfattande arbete. Tyvärr verkar det inte finnas någon finlandssvensk intressebevakare med i denna arbetsgrupp. Därför ber jag er vara aktiva och höra av er till oss på ministeriet med alla frågor som oroar er, säger Nylander.

Hon varnar för risken att man inte ser civilsamhällets roll för samhället när man prioriterar hur regeringsbudgetens medel ska användas. 

– Jag hoppas verkligen att regeringen ska kunna genomföra ett sådant budgetarbete som stödjer civilsamhället, avslutar Nylander.

Vad hände mer på höstmötet?

Stiftelsen för Martin Wegelius-institutet antogs som samverkande medlem på höstmötet. Det betyder att arenan för samverkan nu har 68 medlemsorganisationer, som tillsammans under 2024 bland annat verkar för att ge många olika möjligheter för människor att engagera sig.

Verksamhetsledare Susanne Norrbäck-Råman presenterade kort organisationen för höstmötet.

- Genom Förbundsarenan erbjuds vi ett nätverk i ett finlandssvenskt sammanhang och som medlem får vi också stöd gällande kompetensutveckling, vilket är viktigt för oss, säger Susanne.

Höstmötet valde Linnéa Henriksson som ny ordförande för år 2024 (Läs mer i denna artikel). Övriga i styrelsen år 2024 är Andrea Hynynen (Finlands Svenska Scouter), Malin von Koskull (Folkhälsans förbund), Emelie Möllerström (SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder), Petra Nummelin (Psykosociala förbundet), Otto Simosas (Finlands Svenska Idrott) och Mia Wikström (SLC). Ersättare är Patricia Wessman (FDUV) och Bettina Lindfors (Svenska Lantbrukssällskapens Förbund).

Höstmötet godkände verksamhetsplanen och budgeten för år 2024.

Mötet slog fast att medlemsavgiften höjs. Medlemsavgiften för år 2024 beräknas på samma sätt som tidigare, med en grunddel som är samma för alla och en tilläggsdel som beror på antalet anställda, vilket betyder att större organisationer betalar mer än mindre organisationer. Medlemsförbunden kommer inom kort att få uppge antalet anställda och det är sedan grunden för medlemsavgiftens fakturering.

Höstmötet hölls som hybridmöte med en del av deltagarna på plats i SFV-huset G18 och resten deltog på distans. Mötet leddes av mötesordförande Kari Huhtala från Finlands Svenska Andelsförbund.

 

88794_t.jpg

Nu kan du nominera Årets förbund

NYHET. Vilket förbund utmärkte sig förra året? Vilket förbund har gjort något extra bra? Nominera till Årets förbund 2024 senast den 31 mars.Läs mera »
01.02.2024 kl. 08:30
88823_t.jpg

Nadina Vihinen är Förbundsarenans nya verksamhetskoordinator

NYHET. Nätverksträffar, projekt, kommunikation och verksamhetsutveckling. Det kommer Nadina Vihinen att börja jobba med på Förbundsarenan. Hon ser fram emot att lära känna alla 68 medlemsorganisationer närmare.Läs mera »
30.01.2024 kl. 10:26
88796_t.jpg

Mia Wikström vald till Förbundsarenans viceordförande

NYHET. Efter en paus på några år gör Mia Wikström comeback i Förbundsarenans styrelse. Hon valdes nu till vice ordförande och vill i styrelsen jobba för de finlandssvenska förbundens gemensamma arena för samverkan.Läs mera »
26.01.2024 kl. 14:00
88555_t.jpg

Nu startar kampanjen Framtidsgåvan

NYHET. Testamentdonationer till förbund och föreningar ökar. För att höja medvetenheten om möjligheten att donera till organisationer genom testamente koordinerar Förbundsarenan kampanjen Framtidsgåvan.Läs mera »
03.01.2024 kl. 09:04
88334_t.jpg

Är du Förbundsarenans verksamhetskoordinator?

NYHET. Vill du jobba med och för ideella organisationer? Drivs du av att planera och förverkliga evenemang och projekt? Är du dessutom intresserad av att hantera både kommunikations- och administrationsuppgifter? Då kan du vara den kollega vi letar efter. Ta chansen att bli en central del av Förbundsarenans team! Läs mera »
04.12.2023 kl. 15:24
88176_t.jpg

Linnéa Henriksson vald till ordförande för Förbundsarenan 2024

NYHET. Förbundsarenan sammanför och stöder de finlandssvenska förbunden. Nyvalda ordförande Linnéa Henriksson lyfter fram betydelsen av Förbundsarenan som en viktig del i strukturerna som upprätthåller Svenskfinland. Läs mera »
20.11.2023 kl. 15:01
87966_t.jpg

Giving Tuesday - tillsammans för ökat engagemang

NYHET. Giving Tuesday / Tekojen Tiistai ordnas varje år den 28 november. Tillsammans kan organisationer vara med synliggöra betydelsen av engagemang i samhället. Läs mera »
31.10.2023 kl. 13:55
87696_t.jpg

Årets ordförande 2023 – Martina Andersin är inte rädd för förändring

Martina Andersin, ordförande för Barnavårdsföreningen i Finland, har en god förmåga att skapa dialog och tillit, samtidigt som hon inte räds för förändring och utveckling. Detta ger henne titeln Årets ordförande 2023. Läs mera »
07.10.2023 kl. 10:00