Organisationskonferensen

Organisationskonferensen

En mötesplats för förbundens anställda ledning att komma samman, nätverka och få verktyg i sitt uppdrag.

Organisationskonferensen ordnas varannat år av Förbundsarenan. Till konferensen bjuds den anställda ledningen från finlandssvenska förbund för att utbyta kunskap och erfarenhet kring aktuella teman. 
 

 Organisationskonferensen 2022

 Orgnisationskonferensen 2020

 

Organisationskonferensen ordnas med bidrag av Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner och Stiftelsen Tre Smeder