FRK i Åboland behöver fler medlemmar

16.11.2016 kl. 13:49
Röda korset i Finland är ett offentligrättsligt samfund och en av Finlands största medborgarorganisationer. Det senaste året har varit exceptionellt i och med de stora flyktingvågorna och det finns utrymme för fler att engagera sig.

Annalena Sjöblom, verksamhetsledare vid Åbolands distrikt, berättar att distriktet tidigare hade 1800 medlemmar, men att medlemsantalet har sjunkit och det kommer att krävas mycket jobb för att få det att öka igen. Arbetet har dock redan burit frukt, under år 2015 kunde man konstatera att medlemsantalet redan började öka.

- Inom Röda Korset kan man jobba med värderingar man brinner för. Ca 11 procent av medlemmarna i Finlands Röda kors är svenskspråkiga. Det är ändå sällan några problem med att få folk att ställa upp när det finns konkreta behov, som att till exempel att sortera kläder. Men annan verksamhet, till exempel att ge mentalt stöd, kräver att man går igenom kurser först.

Alla medlemmar är med i en lokalavdelning. Det finns en hel del verksamhet att engagera sig i. Röda Korset stödjer bland annat myndigheter med till exempel efterspaningskedjor som kan kallas in av polisen då någon är försvunnen. Vidare ordnas första hjälpen-utbildningar och man tillhandahåller nödhjälp vid olyckor. Röda Korset driver också vänverksamhet och erbjuder mentalt stöd vid kriser och katastrofer, för att nämna några delar av verksamheten.

Inom Röda korset finns det i Finland tolv distrikt, och Åbolands distrikt är ett av dessa. Distriktet har tio avdelningar, från Iniö till Hitis.

- Distriktets roll är att fungera som länk mellan Röda Korsets centralbyrå och lokalavdelningarna, samt att stöda lokalavdelningarna. Vi ordnar utbildningar, producerar material samt hjälper till med rekryteringar och planering. Och så är vi med ute på fältet en hel del. Men vi behöver inte jobba så mycket med att bygga upp ett brand. Vi har redan gott om synlighet och de flesta har någon sorts kontakt med Röda korset, berättar Annalena.

Ett sådant område är blodgivningen. Varje år får omkring 50 000 patienter hjälp tack vare de över 100 000 frivilliga blodgivare som ger blod genom Röda Korsets försorg.

Röda Korset arbetar också med flyktingmottagning och driver mottagningscentraler. Flyktingvågen under hösten innebar att sju mottagningsställen på en månad utökades till 107 stycken. Också i Åboland fanns beredskapen att snabbt starta en mottagningscentral i Nagu.

- Vi har beredskapen. Det finns planer för hur man hanterar sådana här situationer, konstaterar Annalena.

Distriktet är trots allt inte särskilt stort sett till personalmängd. Åbolands Röda Kors har 4,5 anställda, jämfört med finskspråkiga Varsinais-Suomen Piiris 20 anställda. Det är tack vare bland annat bidrag från RAY som man har resurser att upprätthålla krisberedskap och hantera oväntade situationer.

Läs mer

Läs mer om FRK Åbolands distrikt.

Årtal

1877 grundades Finlands Röda Kors

1935 inledde Åbolands distrikt sin verksamhet

Siffror

260 vänner finns inom Åbolands distrikts vänverksamhet, men det räcker inte riktigt till för behovet.

86 000 medlemmar i Finlands Röda Kors, varav 1800 i Åbolands distrikt.

56054_t.jpg

Leder vägen mot år 2020

Aktion Österbotten är den aktör som genomför landsbygdsutvecklingsprogrammet Leader i Österbotten. Den nuvarande strategiperioden inleddes 2014 och sträcker sig ända till 2020.Läs mera »
20.01.2017 kl. 13:08
56031_t.jpg

Stöd och information för diabetessjuka

För den som får diagnosen diabetes väntar en omvälvande tid där kost- och levnadsvanor måste anpassas. Föreningen Mellersta Nylands Diabetesförening Mendi finns till för att stödja.Läs mera »
19.01.2017 kl. 08:07
55994_t.jpg

Från förkämpe i sociala frågor till allaktivitetsorganisation

Arbetets Vänner grundades 1891 för att förbättra arbetarklassens förhållanden och överbygga klassklyftorna bland den svenskspråkiga befolkningen i Helsingfors. I början fanns föreningen bara i Helsingfors, men nya avdelningar uppstod runtom i landet under resten av årtiondet.Läs mera »
17.01.2017 kl. 08:24
55909_t.jpg

Församlingsförbundet stöder förtroendevalda

Församlingsförbundet grundades år 1920 för att jobba för församlingarna och deras verksamhet. Idag är det främst de förtroendevalda inom församlingarna som ligger i fokus.Läs mera »
13.01.2017 kl. 07:58
55874_t.jpg

Pomoväst arrangerade årets landsbygdsriksdag

I år var det dags för den fjortonde finlandssvenska landsbygdsriksdagen. Denna gång ordnades den i Karis och Pomoväst rf fungerade som arrangör. Samarbete och kontakter är en viktig del av Pomovästs verksamhet.Läs mera »
12.01.2017 kl. 07:37
55427_t.jpg

Många nya medlemmar för Pensionärsförbundet

Medlemsrekrytering är något man kan inom Svenska pensionärsförbundet. Under år 2015 fick man rekordmånga nya medlemmar.Läs mera »
13.12.2016 kl. 15:05
55388_t.jpg

Bootcamp för hantverksföretagare

En av Nylands Hantverks målgrupper är hantverksföretagare – både sådana som har hantverket som sin huvudsyssla och sådana som gör det vid sidan av något annat. Flera av föreningens aktiviteter finns till för att stödja och utveckla hantverksföretagarna.Läs mera »
12.12.2016 kl. 10:03
55327_t.jpg

Strömmingsmarknaden är ett stort evenemang

För Åbolands Fiskarförbund är strömmingsmarknaden i Åbo ett årligt evenemang där medlemmarna får träffa varandra och sälja fisk under glada och välbesökta marknadsdagar.Läs mera »
08.12.2016 kl. 09:02
55006_t.jpg

Mot nya utmaningar efter en framgångsrik Gymnaestrada

För Finlands svenska gymnastikförbund (FSG) var fjolåret ett mycket aktivt år i och med den stora Gymnaestradan i Helsingfors. Där samlades under en vecka 21000 deltagare från olika länder och på programmet stod uppvisningar från det mesta inom gymnastikväg.Läs mera »
23.11.2016 kl. 12:50