Dynamiskt kansli och moderna system hos Finlands Svenska Scouter

18.11.2016 kl. 07:57
För personalen på Finlands Svenska Scouters (FiSSc) kansli är ingen dag den andra lik. Man stödjer medlemskårerna, driver projekt, sköter om fortbildning för ledare och personal samt arbetar tillsammans med förbundets förtroendevalda med verksamheten.

Bland evenemangen som förbundet varit med och ordnat finns bland annat sommarens jätteläger Roihu med 17000 deltagare, roverscout- och ledardagar på Lärkkulla, grundutbildningar för scoutledare samt olika evenemang för de yngre vargunge-, äventyrs- och spejarscouterna.

Heidi af Heurlin, som koordinerar och utvecklar utbildningen inom förbundet, talar om livslångt lärande.

- Det är viktigt att ge alla de redskap de behöver för att bli bättre på sina uppgifter och att premiera den som gör bra ifrån sig. Scoutledarnas grund- och fortsättningsutbildningar ger dessutom studiepoäng och vi satsar mycket på att validera utbildningarna, säger Heidi.

För att hålla reda på både ledare och vanliga medlemmar krävs det planering, kommunikation och lämpliga datasystem.

- Vi använder oss av ett nytt medlemsregister, Kuksa. Kuksa är mer än ett medlemsregister, det är en omfattande serviceenhet för kårerna. Registret erbjuds FiSSc via Finlands Scouter, centralorganisationen för scouting i Finland, och används också av alla kårer. Förutom via Kuksa kommunicerar förbundet med medlemmarna genom Kårposten, olika kampanjer och webbsidor, samt webbsidor. Vi har både de offentliga webbsidorna på www.scout.fi, öppna medlems- och programsidor och ett intranät, berättar förbundskoordinator Frida Lundberg.

Kate Lönnberg, förbundets informatör, lovordar de nya webbsidorna. Där finns bland annat en materialbank så att kårerna enkelt kan få tag på exempelvis brevmallar och annat som hör till den grafiska profilen. Framöver blir målsättningen att varje medlemskår också ska ha en egen webbsida.

Patrick Relander, förbundets ekonom, inflikar att när han började för tre år sedan sköttes mycket ännu manuellt och att det skett en omfattande modernisering sedan dess.

Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter, statsunderstöd och bidrag från centralorganisationen Finlands Scouter. Bidraget från centralorganisationen är för förverkligandet av den landsomfattande svenska verksamheten. Därutöver kommer det också medel från olika fonder och den egna försäljningen av adventskalendrar.

- Vi jobbar med att få fler personer intresserade av scouting och har målsättningen att bli 6000 medlemmar, säger verksamhetsledare Jonna Sahala.

Förbundet har totalt 65 scoutkårer. En av utmaningarna är att medlemsomsättningen är hög. Många börjar, men många slutar också. Det finns också ett hundratal förtroendevalda på olika uppdrag inom förbundet.

Jonna konstaterar att det är kårerna som är förbundets styrka.

- De deltar och gör allt vi ber om, till exempel under gemensamt ansvar-insamlingen. Det var jättestort.

Läs mer

Läs mer om FiSSc på www.scout.fi.

Årtal

1907 fick scoutrörelsen sin start då Robert Baden-Powell samlade 20 pojkar på ett läger på Brownsea Island, utanför London.

1910 kom scoutrörelsen till Finland, som var ett av de första länderna där scoutingen fick fotfäste

1972 grundades Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry för att agera som samlande kraft för rörelsen

1976 grundades Finlands Svenska Scouter genom hopslagning av Finlands Svenska Flickscoutförbund och Finlands Svenska Scoutförbund

Siffror

70000 scouter finns det i Finland och knapp 5000 av dessa inom Finlands Svenska Scouter

2000 deltagare hade Finlands Svenska Scouter år 2015 på förbundets evenemang, som var 73 till antalet

16143 adventskalenderar såldes inom Finlands Svenska Scouter år 2015

3 miljoner frivilligtimmar görs av scouter varje år för att möjliggöra scoutverksamhet för barn och unga i Finland

45 miljoner scouter finns i över 200 länder

56054_t.jpg

Leder vägen mot år 2020

Aktion Österbotten är den aktör som genomför landsbygdsutvecklingsprogrammet Leader i Österbotten. Den nuvarande strategiperioden inleddes 2014 och sträcker sig ända till 2020.Läs mera »
20.01.2017 kl. 13:08
56031_t.jpg

Stöd och information för diabetessjuka

För den som får diagnosen diabetes väntar en omvälvande tid där kost- och levnadsvanor måste anpassas. Föreningen Mellersta Nylands Diabetesförening Mendi finns till för att stödja.Läs mera »
19.01.2017 kl. 08:07
55994_t.jpg

Från förkämpe i sociala frågor till allaktivitetsorganisation

Arbetets Vänner grundades 1891 för att förbättra arbetarklassens förhållanden och överbygga klassklyftorna bland den svenskspråkiga befolkningen i Helsingfors. I början fanns föreningen bara i Helsingfors, men nya avdelningar uppstod runtom i landet under resten av årtiondet.Läs mera »
17.01.2017 kl. 08:24
55909_t.jpg

Församlingsförbundet stöder förtroendevalda

Församlingsförbundet grundades år 1920 för att jobba för församlingarna och deras verksamhet. Idag är det främst de förtroendevalda inom församlingarna som ligger i fokus.Läs mera »
13.01.2017 kl. 07:58
55874_t.jpg

Pomoväst arrangerade årets landsbygdsriksdag

I år var det dags för den fjortonde finlandssvenska landsbygdsriksdagen. Denna gång ordnades den i Karis och Pomoväst rf fungerade som arrangör. Samarbete och kontakter är en viktig del av Pomovästs verksamhet.Läs mera »
12.01.2017 kl. 07:37
55427_t.jpg

Många nya medlemmar för Pensionärsförbundet

Medlemsrekrytering är något man kan inom Svenska pensionärsförbundet. Under år 2015 fick man rekordmånga nya medlemmar.Läs mera »
13.12.2016 kl. 15:05
55388_t.jpg

Bootcamp för hantverksföretagare

En av Nylands Hantverks målgrupper är hantverksföretagare – både sådana som har hantverket som sin huvudsyssla och sådana som gör det vid sidan av något annat. Flera av föreningens aktiviteter finns till för att stödja och utveckla hantverksföretagarna.Läs mera »
12.12.2016 kl. 10:03
55327_t.jpg

Strömmingsmarknaden är ett stort evenemang

För Åbolands Fiskarförbund är strömmingsmarknaden i Åbo ett årligt evenemang där medlemmarna får träffa varandra och sälja fisk under glada och välbesökta marknadsdagar.Läs mera »
08.12.2016 kl. 09:02
55006_t.jpg

Mot nya utmaningar efter en framgångsrik Gymnaestrada

För Finlands svenska gymnastikförbund (FSG) var fjolåret ett mycket aktivt år i och med den stora Gymnaestradan i Helsingfors. Där samlades under en vecka 21000 deltagare från olika länder och på programmet stod uppvisningar från det mesta inom gymnastikväg.Läs mera »
23.11.2016 kl. 12:50