Strömmingsmarknaden är ett stort evenemang

08.12.2016 kl. 09:02
För Åbolands Fiskarförbund är strömmingsmarknaden i Åbo ett årligt evenemang där medlemmarna får träffa varandra och sälja fisk under glada och välbesökta marknadsdagar.

Den första moderna strömmingsmarknaden organiserades 1979 i Åbo och evenemanget har vuxit rejält sedan dess. Numera finns det ca 170 försäljningsplatser längs kanten till Aura å där allehanda försäljare, personligheter, varor och doftande fiskrätter trängs med varandra. Strömmingsmarknaden organiseras alltid den första söndagen i oktober. Under våren arrangeras också den mindre Skärgårdsmarknaden enligt samma koncept. Det är dock på hösten som huvuddelen av besökarna kommer. Besöksantalet uppskattas till 80-100000 personer på fyra dagar, beroende på vädret.

Myndighetskraven är höga då ett arrangemang som strömmingsmarknaden genomförs. Bland annat måste avfallshanteringen skötas helt i egen regi och det måste finnas ordningsvakter både dag och natt. Marknaden organiseras av Åbo Fiskmarknadsförening rf där Åbolands Fiskarförbund är en av medlemmarna. De andra två aktörerna är Lions Club Turku-Aninkainen och L-S Kalatalouskeskus Ry.

- Det är en stor grej som tar mycket tid att organisera, men den är mycket viktig för fiskarna, både för att de får träffa andra fiskare och som inkomstkälla. Det är Finlands bästa marknad, om vi får säga det själva, konstaterar Kaj Mattsson, som är verksamhetsledare på Åbolands Fiskarförbund.

Åbolands Fiskarförbund är en rådgivningsorganisation med verksamhetsområdet Åboland med dess vida skärgård.

- Vi sköter rådgivningen inom branschens olika delområden och frågor kring det yrkesmässiga fisket, vattenägandet och administrationen samt fiskevattenvården, berättar Kaj.

En del av fiskarförbundets verksamhet går ut på att ordna kurser, ta fram informationsmaterial och förmedla facklitteratur samt erbjuda hjälp med bland annat bokföring. Eftersom fiskare ofta jobbar rätt ensamma är också den sociala biten viktig och vartannat år ordnas fiskarresor både i studiesyfte och som rekreation.

Förbundet representerar inte bara yrkesfiskarna, som är medlemmar i fiskargillen, utan har också en rådgivande roll gentemot vattenägarna, som är organiserade i delägarlag. Exempelvis hjälper förbundet till med utredningar av ägandeförhållanden. Åbolands fiskarförbund sköter också disponentskapet i sex av sju fiskeområden i Åboland. Men på Åbolands fiskarförbund jobbar bara tre personer och det är ofta svårt att räcka till på alla områden när ambitionerna är höga.

- Tyvärr är det ofta utvecklingen av verksamheten som blir lidande när tiden inte räcker till, konstaterar Kaj.

Till arbetet och intressebevakningen hör frågor om vattenägande, yrkesfiskande och fiskevattenvård. Man ger även ut tidningen Fiskarposten som utkommer med 9 nr per år. Fiskarförbundet sköter också om planeringen och koordineringen av fiskutplanteringar under året. Olika fiskarter ska planteras ut vid olika årstider, exempelvis havsöring på våren och gös under hösten.

Vad är då hemligheten med att hålla ihop och hålla ut under pressen?

- Vi är en sammansvetsad trojka. Jobbet innebär frihet under ansvar och vi har härliga medlemmar som vi jobbar för. Och så blir det humor på kaffepauserna, säger Kaj.

Läs mer

Läs mer om Åbolands Fiskarförbund.

Årtal

1926 grundades Åbolands Fiskarförbund.

1979 organiserades den första moderna strömmingsmarknaden i Åbo.

Siffror

95 yrkesfiskare i Åboland år 2015

10.000 medlemmar har Åbolands Fiskarförbund. Sammanlagt 9 fiskargillen, 60 fiskelag och 7 fiskeområden och ett antal enskilda fiskare bildar Åbolands Fiskarförbund. I de 7 fiskeområdena ingår ca 8000 medlemmar, i fiskargillena ca 150 medlemmar och i de 60 fiskelagena ca 2400 delägare.

770 exemplar är Fiskarpostens upplaga, som ges ut av Åbolands Fiskarförbund.

56054_t.jpg

Leder vägen mot år 2020

Aktion Österbotten är den aktör som genomför landsbygdsutvecklingsprogrammet Leader i Österbotten. Den nuvarande strategiperioden inleddes 2014 och sträcker sig ända till 2020.Läs mera »
20.01.2017 kl. 13:08
56031_t.jpg

Stöd och information för diabetessjuka

För den som får diagnosen diabetes väntar en omvälvande tid där kost- och levnadsvanor måste anpassas. Föreningen Mellersta Nylands Diabetesförening Mendi finns till för att stödja.Läs mera »
19.01.2017 kl. 08:07
55994_t.jpg

Från förkämpe i sociala frågor till allaktivitetsorganisation

Arbetets Vänner grundades 1891 för att förbättra arbetarklassens förhållanden och överbygga klassklyftorna bland den svenskspråkiga befolkningen i Helsingfors. I början fanns föreningen bara i Helsingfors, men nya avdelningar uppstod runtom i landet under resten av årtiondet.Läs mera »
17.01.2017 kl. 08:24
55909_t.jpg

Församlingsförbundet stöder förtroendevalda

Församlingsförbundet grundades år 1920 för att jobba för församlingarna och deras verksamhet. Idag är det främst de förtroendevalda inom församlingarna som ligger i fokus.Läs mera »
13.01.2017 kl. 07:58
55874_t.jpg

Pomoväst arrangerade årets landsbygdsriksdag

I år var det dags för den fjortonde finlandssvenska landsbygdsriksdagen. Denna gång ordnades den i Karis och Pomoväst rf fungerade som arrangör. Samarbete och kontakter är en viktig del av Pomovästs verksamhet.Läs mera »
12.01.2017 kl. 07:37
55427_t.jpg

Många nya medlemmar för Pensionärsförbundet

Medlemsrekrytering är något man kan inom Svenska pensionärsförbundet. Under år 2015 fick man rekordmånga nya medlemmar.Läs mera »
13.12.2016 kl. 15:05
55388_t.jpg

Bootcamp för hantverksföretagare

En av Nylands Hantverks målgrupper är hantverksföretagare – både sådana som har hantverket som sin huvudsyssla och sådana som gör det vid sidan av något annat. Flera av föreningens aktiviteter finns till för att stödja och utveckla hantverksföretagarna.Läs mera »
12.12.2016 kl. 10:03
55006_t.jpg

Mot nya utmaningar efter en framgångsrik Gymnaestrada

För Finlands svenska gymnastikförbund (FSG) var fjolåret ett mycket aktivt år i och med den stora Gymnaestradan i Helsingfors. Där samlades under en vecka 21000 deltagare från olika länder och på programmet stod uppvisningar från det mesta inom gymnastikväg.Läs mera »
23.11.2016 kl. 12:50