Bootcamp för hantverksföretagare

12.12.2016 kl. 10:03
En av Nylands Hantverks målgrupper är hantverksföretagare – både sådana som har hantverket som sin huvudsyssla och sådana som gör det vid sidan av något annat. Flera av föreningens aktiviteter finns till för att stödja och utveckla hantverksföretagarna.

I fjol arrangerade Nylands Hantverk tillsammans med Österbottens, Åbolands och Ålands hantverkarföreningar ett 48 timmars bootcamp. Under dessa intensiva timmar diskuterade hantverksföretagare olika frågeställningar kring kreativitet och företagande.

- Hantverkare jobbar ofta ensamma. Det händer att man fastnar och helt enkelt inte kommer framåt. Vi pratade mycket om hur man kommer vidare. Alla fick presentera sig och berätta om något de kört fast med, och så kunde de andra ge input på hur man kunde lösa det, berättar verksamhetsledare Ann-Katrin Finell.

Hantverkare från hela Svenskfinland deltog i evenemanget och kunde åka därifrån med både nya erfarenheter och nya vänner. Bootcampen får en fortsättning i form av en föreläsningsserie. Men också andra aktiviteter i samarbete med hantverksföretagare finns på agendan, exempelvis popup-shoppar.

Nylands Hantverk har utöver hantverksföretagarna två breda målgrupper: barn och seniorer. Ann-Katrin poängterar att det är viktigt att barn får vara kreativa och prova olika hantverk på svenska. För seniorerna är hantverket ofta ett sätt att träffa andra och få sitta och prata.

- Jag minns en diskussion kring mattrasor och om man ska riva eller klippa mattrasor. Det finns många åsikter. Det är otroligt vad folk kommer ihåg när de sitter och gör med händerna, hur mycket annat det föder.

Nylands Hantverk är medlem i förbundet för hemslöjd och konsthantverk Taito rf och finns i hela svenskspråkiga Nyland, från Hangö till Lovisa. Bland kurserna hittar man bland annat stickcaféer och virkning i Borgå, Lovisa och Tessjö samt en silverkurs i Ekenäs. Under sommaren 2017 kommer två sommarläger för barn att arrangeras i Kuggom och Pojo.

- En av våra största utmaningar är att vi verkar på ett så stort område. Vi försöker hitta på verksamhet i alla delar, berättar Ann-Katrin.

Ann-Katrin konstaterar att det ändå är lätt att hålla kontakt via sociala medier och att det bästa med att vara verksamhetsledare är att man får jobba med folk som har en passion för hantverk.

Läs mer

Läs mer om Nylands hantverk.

Årtal

1982 grundades Nylands Hantverk

Siffror

170 medlemmar har Nylands hantverk.

56054_t.jpg

Leder vägen mot år 2020

Aktion Österbotten är den aktör som genomför landsbygdsutvecklingsprogrammet Leader i Österbotten. Den nuvarande strategiperioden inleddes 2014 och sträcker sig ända till 2020.Läs mera »
20.01.2017 kl. 13:08
56031_t.jpg

Stöd och information för diabetessjuka

För den som får diagnosen diabetes väntar en omvälvande tid där kost- och levnadsvanor måste anpassas. Föreningen Mellersta Nylands Diabetesförening Mendi finns till för att stödja.Läs mera »
19.01.2017 kl. 08:07
55994_t.jpg

Från förkämpe i sociala frågor till allaktivitetsorganisation

Arbetets Vänner grundades 1891 för att förbättra arbetarklassens förhållanden och överbygga klassklyftorna bland den svenskspråkiga befolkningen i Helsingfors. I början fanns föreningen bara i Helsingfors, men nya avdelningar uppstod runtom i landet under resten av årtiondet.Läs mera »
17.01.2017 kl. 08:24
55909_t.jpg

Församlingsförbundet stöder förtroendevalda

Församlingsförbundet grundades år 1920 för att jobba för församlingarna och deras verksamhet. Idag är det främst de förtroendevalda inom församlingarna som ligger i fokus.Läs mera »
13.01.2017 kl. 07:58
55874_t.jpg

Pomoväst arrangerade årets landsbygdsriksdag

I år var det dags för den fjortonde finlandssvenska landsbygdsriksdagen. Denna gång ordnades den i Karis och Pomoväst rf fungerade som arrangör. Samarbete och kontakter är en viktig del av Pomovästs verksamhet.Läs mera »
12.01.2017 kl. 07:37
55427_t.jpg

Många nya medlemmar för Pensionärsförbundet

Medlemsrekrytering är något man kan inom Svenska pensionärsförbundet. Under år 2015 fick man rekordmånga nya medlemmar.Läs mera »
13.12.2016 kl. 15:05
55327_t.jpg

Strömmingsmarknaden är ett stort evenemang

För Åbolands Fiskarförbund är strömmingsmarknaden i Åbo ett årligt evenemang där medlemmarna får träffa varandra och sälja fisk under glada och välbesökta marknadsdagar.Läs mera »
08.12.2016 kl. 09:02
55006_t.jpg

Mot nya utmaningar efter en framgångsrik Gymnaestrada

För Finlands svenska gymnastikförbund (FSG) var fjolåret ett mycket aktivt år i och med den stora Gymnaestradan i Helsingfors. Där samlades under en vecka 21000 deltagare från olika länder och på programmet stod uppvisningar från det mesta inom gymnastikväg.Läs mera »
23.11.2016 kl. 12:50