Mot nya utmaningar efter en framgångsrik Gymnaestrada

23.11.2016 kl. 12:50
För Finlands svenska gymnastikförbund (FSG) var fjolåret ett mycket aktivt år i och med den stora Gymnaestradan i Helsingfors. Där samlades under en vecka 21000 deltagare från olika länder och på programmet stod uppvisningar från det mesta inom gymnastikväg.

De finlandssvenska gymnastikföreningarna inom FSG jobbade tillsammans inför evenemanget och kunde visa upp två så kallade "kvartar" under gymnaestradan. Varje kvart består av ca 4-5 program som sammanfogas till en tematisk helhet.

- Det var första gången vi hade en gymnaestrada i Finland. De arrangeras vart fjärde år sedan 1953 och nu var det Finlands tur. Vi satsade mycket tid på gymnaestradan då den ordnades i Finland, berättar verksamhetsledare Barbara Åkerberg.

En stor del av tiden inför gymnaestradan gick åt till träning. De två kvartarna, "Norra kvarten" och "Södra kvarten" bestod av medlemmar ur flera olika föreningar. Förbundet utsåg koreografer för att få träningarna och de olika koreografierna att fungera som en helhet. Sammanlagt fick varje kvart uppträda tre gånger med sitt program.

Till förbundets ordinarie verksamhet hör utbildningar och läger samt evenemang för både tävlings- och uppvisningsgymnastik. Till utbildningarna hör bland annat grundutbildningar för barn- och vuxenledare samt domarutbildning och ett antal idédagar. I allmänhet arrangeras tre tävlingar om året, två för redskapsgymnastik och en för truppgymnastik.

Intresset för gymnastik är stabilt och Barbara berättar att medlemsantalet i förbundets föreningar har ökat på senare tid. Sammanlagt finns det 43 medlemsföreningar från hela Svenskfinland.

Gymnastikens organisationshistoria går tillbaks till 1896 då Finska Kvinnors Gymnastikförbund - Suomen Naisten Voimisteluliitto grundades. År 1921 gick den svenskspråkiga sektionen sin egen väg mot vad som 1937 blev Finlands Svenska Kvinnogymnastikförbund. Förbundet fick sin nuvarande form år 1981, då landets manliga gymnaster upplöste sitt eget förbund och slog ihop sig med de kvinnliga gymnasterna i det som blev Finlands Svenska Gymnastikförbund. Som kuriosa kan nämnas att förbundet till år 2014 hade könskvotering i stadgarna på grund av svårigheten att få med män i styrelsen.

Läs mer

Läs mer om FSG på www.fsg.fi.

Årtal

1875 blev Helsingfors Gymnastikklubb den första gymnastikklubben i landet

1896 grundandes Finska Kvinnors Gymnastikförbund - Suomen Naisten Voimisteluliitto

1921 Blev det svenskspråkiga förbundet självständigt och antog namnet Svenskt förbund för fysisk fostran för Finlands kvinnor

1937 byttes namnet till Finlands Svenska Kvinnogymnastikförbund

1942 började förbundstidningen Liv & Spänst ges ut

1981 slogs det manliga gymnastikförbundet ihop med det kvinnliga och blev Finlands Svenska Gymnastikförbund FSG

2005 gjorde FSG ett samarbetsavtal med det nyligen av andra förbund hopslagna tvåspråkiga nationella förbundet Suomen Voimisteluliitto Svoli - Finlands Gymnastikförbund Svoli

2015 arrangerades gymnaestradan första gången i Finland

Siffror

14893 medlemmar hade Finlands Svenska Gymnastikförbund vid senaste årsskiftet

961 lägerdygn under år 2015 hade man inom Finlands Svenska Gymnastikförening

43 medlemsföreningar har Finlands Svenska Gymnastikförbund

56054_t.jpg

Leder vägen mot år 2020

Aktion Österbotten är den aktör som genomför landsbygdsutvecklingsprogrammet Leader i Österbotten. Den nuvarande strategiperioden inleddes 2014 och sträcker sig ända till 2020.Läs mera »
20.01.2017 kl. 13:08
56031_t.jpg

Stöd och information för diabetessjuka

För den som får diagnosen diabetes väntar en omvälvande tid där kost- och levnadsvanor måste anpassas. Föreningen Mellersta Nylands Diabetesförening Mendi finns till för att stödja.Läs mera »
19.01.2017 kl. 08:07
55994_t.jpg

Från förkämpe i sociala frågor till allaktivitetsorganisation

Arbetets Vänner grundades 1891 för att förbättra arbetarklassens förhållanden och överbygga klassklyftorna bland den svenskspråkiga befolkningen i Helsingfors. I början fanns föreningen bara i Helsingfors, men nya avdelningar uppstod runtom i landet under resten av årtiondet.Läs mera »
17.01.2017 kl. 08:24
55909_t.jpg

Församlingsförbundet stöder förtroendevalda

Församlingsförbundet grundades år 1920 för att jobba för församlingarna och deras verksamhet. Idag är det främst de förtroendevalda inom församlingarna som ligger i fokus.Läs mera »
13.01.2017 kl. 07:58
55874_t.jpg

Pomoväst arrangerade årets landsbygdsriksdag

I år var det dags för den fjortonde finlandssvenska landsbygdsriksdagen. Denna gång ordnades den i Karis och Pomoväst rf fungerade som arrangör. Samarbete och kontakter är en viktig del av Pomovästs verksamhet.Läs mera »
12.01.2017 kl. 07:37
55427_t.jpg

Många nya medlemmar för Pensionärsförbundet

Medlemsrekrytering är något man kan inom Svenska pensionärsförbundet. Under år 2015 fick man rekordmånga nya medlemmar.Läs mera »
13.12.2016 kl. 15:05
55388_t.jpg

Bootcamp för hantverksföretagare

En av Nylands Hantverks målgrupper är hantverksföretagare – både sådana som har hantverket som sin huvudsyssla och sådana som gör det vid sidan av något annat. Flera av föreningens aktiviteter finns till för att stödja och utveckla hantverksföretagarna.Läs mera »
12.12.2016 kl. 10:03
55327_t.jpg

Strömmingsmarknaden är ett stort evenemang

För Åbolands Fiskarförbund är strömmingsmarknaden i Åbo ett årligt evenemang där medlemmarna får träffa varandra och sälja fisk under glada och välbesökta marknadsdagar.Läs mera »
08.12.2016 kl. 09:02