Samfundet Folkhälsan är kittet

07.11.2016 kl. 07:54
När man hör talas om Folkhälsan tänker man kanske i första hand på olika vårdtjänster och annan serviceproduktion för medborgare i alla åldrar, eller aktiva lokalföreningar och simskolor. Men organisationen är mer omfattande än serviceproduktionen och de ca 100 lokala föreningarna. Bland annat forskning och utveckling står också högt på agendan. I mittpunkten av allt detta finns Samfundet Folkhälsan – kittet som håller ihop verksamheten.

- Här på samfundet arbetar ca 20 människor med allt det övergripande. Det handlar om saker som förmögenhetsförvaltning, IT, fastighetsfrågor, verksamhetsutveckling och personalärenden. Vi har bland annat ekonomipersonal, kanslister och jurister bland personalen, berättar verkställande direktör Stefan Mutanen.

Ser man på Folkhälsan som helhet menar Stefan att serviceproduktionen är en utmanande del. Tjänsterna produceras genom tre olika bolag och verksamheten konkurrensutsätts med några års mellanrum. Det innebär att kontinuitet ofta är svårt att uppnå. I synnerhet SOTE-reformen ställer till med osäkerhet.

- Den är som en tvål i badkaret. Så fort man har grepp om den, så far den iväg igen, konstaterar Stefan.

Utöver bolagen för serviceproduktion utgör också Folkhälsans förbund en viktig del av helheten. Förbundet är paraplyet för medborgarorganisationen, det vill säga de lokala föreningarna. Genom Landskapsföreningarna har Folkhälsan därtill verksamhet också på regional nivå. Folkhälsan är alltså en omfattande organisation.

- Totalt inom hela Folkhälsan har vi ca 1500 anställda. Vi ägnar oss också åt forskning och har just nu en topp med 230 aktiva forskare, säger Stefan.

Siffran inkluderar associerade forskare och forskningen sker i tre olika program; genetisk forskning, folkhälsoforskning och forskning i preventiv medicin. Forskningsverksamheten sker inom Folkhälsans forskningscentrum.

Samfundet Folkhälsan har en central roll i att koordinera och utveckla den mångsidiga verksamheten. Utöver personalen består samfundets högsta beslutande organ av 60 arbetande ledamöter samt ett antal korresponderande ledamöter och hedersledamöter. Även landskapsföreningarna skickar representanter till Samfundets möten. Samfundets styrelse består av 15 medlemmar.

Folkhälsans hela omsättning är ca 60 miljoner euro på årsnivå.

- Vi är lite allmängods i Svenskfinland. Man tycker till om maten, vädret, Folkhälsan och järnvägen, säger Stefan.

Läs mer

Läs mer om Samfundet Folkhälsan, Folkhälsans uppgift och aktuellt.

Siffror

19000 medlemmar i folkhälsans lokalföreningar.

230 forskare är idag knutna till Samfundet Folkhälsan.

Årtal

1921 grundades Folkhälsan av Ossian Schauman

1996 inledde Folkhälsans forskningscentrum samarbete med Helsingfors universitet

56054_t.jpg

Leder vägen mot år 2020

Aktion Österbotten är den aktör som genomför landsbygdsutvecklingsprogrammet Leader i Österbotten. Den nuvarande strategiperioden inleddes 2014 och sträcker sig ända till 2020.Läs mera »
20.01.2017 kl. 13:08
56031_t.jpg

Stöd och information för diabetessjuka

För den som får diagnosen diabetes väntar en omvälvande tid där kost- och levnadsvanor måste anpassas. Föreningen Mellersta Nylands Diabetesförening Mendi finns till för att stödja.Läs mera »
19.01.2017 kl. 08:07
55994_t.jpg

Från förkämpe i sociala frågor till allaktivitetsorganisation

Arbetets Vänner grundades 1891 för att förbättra arbetarklassens förhållanden och överbygga klassklyftorna bland den svenskspråkiga befolkningen i Helsingfors. I början fanns föreningen bara i Helsingfors, men nya avdelningar uppstod runtom i landet under resten av årtiondet.Läs mera »
17.01.2017 kl. 08:24
55909_t.jpg

Församlingsförbundet stöder förtroendevalda

Församlingsförbundet grundades år 1920 för att jobba för församlingarna och deras verksamhet. Idag är det främst de förtroendevalda inom församlingarna som ligger i fokus.Läs mera »
13.01.2017 kl. 07:58
55874_t.jpg

Pomoväst arrangerade årets landsbygdsriksdag

I år var det dags för den fjortonde finlandssvenska landsbygdsriksdagen. Denna gång ordnades den i Karis och Pomoväst rf fungerade som arrangör. Samarbete och kontakter är en viktig del av Pomovästs verksamhet.Läs mera »
12.01.2017 kl. 07:37
55427_t.jpg

Många nya medlemmar för Pensionärsförbundet

Medlemsrekrytering är något man kan inom Svenska pensionärsförbundet. Under år 2015 fick man rekordmånga nya medlemmar.Läs mera »
13.12.2016 kl. 15:05
55388_t.jpg

Bootcamp för hantverksföretagare

En av Nylands Hantverks målgrupper är hantverksföretagare – både sådana som har hantverket som sin huvudsyssla och sådana som gör det vid sidan av något annat. Flera av föreningens aktiviteter finns till för att stödja och utveckla hantverksföretagarna.Läs mera »
12.12.2016 kl. 10:03
55327_t.jpg

Strömmingsmarknaden är ett stort evenemang

För Åbolands Fiskarförbund är strömmingsmarknaden i Åbo ett årligt evenemang där medlemmarna får träffa varandra och sälja fisk under glada och välbesökta marknadsdagar.Läs mera »
08.12.2016 kl. 09:02
55006_t.jpg

Mot nya utmaningar efter en framgångsrik Gymnaestrada

För Finlands svenska gymnastikförbund (FSG) var fjolåret ett mycket aktivt år i och med den stora Gymnaestradan i Helsingfors. Där samlades under en vecka 21000 deltagare från olika länder och på programmet stod uppvisningar från det mesta inom gymnastikväg.Läs mera »
23.11.2016 kl. 12:50